Technologie

Pro sterilizaci a dezinfekci vzduchu, ve velkých a mimořádně velkých prostorech za přítomnosti lidí, nabízíme širokou škálu zařízení. Princip sterilizace je založen na přímém účinku vysokonapěťové „studené plazmy“ na tok dezinfikovaného vzduchu. Výsledkem je, že vzduchové sterilizační jednotky Yatagan účinně dezinfikují vzduch obsahující: viry, koronaviry, bakterie, stafylokoky, plísňové spory a další mikroorganismy, včetně těch, které jsou odolné vůči ultrafialovému záření. Účinnost sterilizace vzduchu je až 99,9 %.

Více informací o zařízeni „Yatagan“ můžete nalézt v sekci „Sterilizace vzduchu, Dezinfekční portály“

Pro podniky segmentu Gastro: v řadě zařízení „Yatagan“ je použita inovativní technologie čištění vzduchu pomocí „studené plazmy“, která účinně odstraňuje pachy, tuky, saze, kouř z profesionální kuchyně restaurací a kaváren. Zařízení zároveň poskytuje požární bezpečnost při práci s otevřeným ohněm a možnost pracovat a otevírat restaurace v historických budovách, protože není nutná montáž komínu na střechu.

Stravovacím zařízením nabízí naše společnost širokou škálu zařízení pro čištění vzduchu, kombinující nejvyšší stupeň účinnosti s využitím nejnovějších pokrokových technologií a s relativně kompaktními rozměry.

Více informací o jednotkách „Yatagan“ můžete nalézt v sekci GASTRO

Pro průmyslové podniky a další odvětví.

Úkoly čištění vzduchu v průmyslu v různých podnicích se od sebe výrazně liší. Jedná se o rozdíly ve složení a koncentraci znečištění ovzduší, v provozních podmínkách, v objemu kontaminovaného vzduchu, v konečném výsledku, který má být dosažen atd.

Vzhledem k tomu je jednotka pro čistění vzduchu „Yatagan“ navržena jako modulární konstrukce, která je sestavena na základě stávajících podmínek a požadovaného výsledku v každém konkrétním podniku.

Technologie

Obecné modulární schéma systému čištění vzduchu

  1. Modul předfiltrů (FPA/FOP/ FSM/FK/FIO). Čištění od prachu, vláken, aerosolů a dalších velkých částic.
  2. Modul Hydrofiltr (MGF/MTO). Chlazení vzduchu, čištění vzduchu od sazí, aerosolů, parafínů, silikonu, pryskyřic, dehtu atd.
  3. Elektrostatický modul (DUA/DUK). Čištění vzduchu od aerosolů, kouře, prachu, částečné čištění od plynů a pachů.
  4. Plazmový modul (GRY). Čištění vzduchu od plynů, výparů, pachů, sterilizace vzduchu.
  5. Sorpční modul (SES/SE/SET). Dočištění vzduchu od plynů, výparů, pachů, aerosolů, pryskyřic atd.
  6. Katalytický modul (SKN/SKT). Dočištění vzduchu od výparů, plynů a pachů, odstraňování ze vzduchu přebytečného ozonu.
  7. Přídavné moduly (MO/MK /MOV/MSK/MKN). Chlazení, ohřev, sušení, směšovací komory, lapač kapek, dávkovače reagencií, automatizační moduly, proplachování.

Plazmový modul

Je určen k čištění vzduchu od plynů, výparů organických látek a pachů.

Technologie „studené plazmy“ se úspěšně a účinně používá k čištění vzduchu od různých plynných látek: organických výparů a plynů, sirovodíku, amoniaku. Specifikum plazmové technologie spočívá v tom, že prakticky nezáleží na tom, konkrétně jaké látky znečišťují vzduch a v jakém množství jsou přítomny v čištěném vzduchu. Záleží pouze na požadované účinnosti čištění. Standardní plazmatická buňka poskytuje průměrnou účinnost 60% až 80% pro různé látky. Pro zvýšení stupně čištění je nutné postupně nainstalovat několik fází čištění. Tím pádem dvě fáze čištění poskytují celkem 85% až 95%, tři fáze již 90% až 99% atd.

Rovněž plazmová technologie je poměrně účinná pro průmyslovou sterilizaci vzduchu. Kombinované účinky „studené plazmy“ a ozónu ničí buněčné membrány mikroorganismů, viry a spory. Průměrná účinnost ničení mikroorganismů v jedné fázi činí až 90%.

Plazmový modul obsahuje buňky (GRY) a vysokonapěťové napájecí zdroje pro jejich napájení. Řídicí a automatizační systém je postaven na bázi průmyslového procesoru a umožňuje integraci systému čištění vzduchu do podnikového řídicího systému.

Specifikem GRY od výrobce „Yatagan“ je to, že jsme vyvinuli a otestovali v naší vlastní laboratoři více než 50 různých konstrukcí buňky pro vytvoření studené plazmy. Výsledkem je buňka, která je nejúčinnější a nejspolehlivější ve srovnání s běžnými buňkami.

Standardní rozsah od 1000 m3/hod do 60 000 m3/hod

X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat