Lakovny

Lakovny Lakovny

Typické znečištění vzduchu: aerosoly barev, výpary organických rozpouštědel, aceton, ethylacetát, lakový benzín, dichlorethan, terpentýn a další

Úkol čištění vzduchu: čištění emisí z ventilace, čištění vzduchu od škodlivých látek na pracovišti, tvorba systému recirkulace vyčištěného vzduchu

Standardní řešení úkolu (fáze čištění):
1. Anti-aerosolový filtr – čištění vzduchu od kapek a nátěrových aerosolů
2. Elektrostatický modul – dočištění vzduchu od nátěrových aerosolů (volitelné)
3. Plazmový modul – čištění vzduchu od výparů rozpouštědel a plynů
4. Sorpční katalytický modul – dočištění vzduchu a odstranění zbytkového ozónu

  • Účinnost čištění: Čistění od aerosolů – 100%
    Čištění od výparů a plynů – 100%
  • Spotřební materiál pro čištění 1000 m3/h: Elektřina – 0.7 kW/h
  • Modelová řada od 1000 do 60 000 m3/h
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat