Čištění vzduchu pro tiskařské podniky

Tisk a flexografie Tisk a flexografie

V moderním světě zaujímají barevné obaly, informační a reklamní materiály zvláštní místo, přičemž dochází k nárůstu výrobních kapacit spojených s tiskem a flexografií. Technologie v podobných podnicích jsou spojeny s emisemi do ovzduší velkého množství různých organických rozpouštědel, z nichž mnohé jsou extrémně nebezpečné pro lidské zdraví a škodí životnímu prostředí.

Typické znečištění vzduchu: styren, aceton, toluen, xylen, ethylbenzen, ethylacetát, ethanol, methanol, propanol, n-butylacetát, methylketon a další organické látky a plyny

Úkol čištění vzduchu: čištění emisí z ventilace, čištění vzduchu od škodlivých látek na pracovišti, tvorba systému recirkulace vyčištěného vzduchu

Standardní řešení úkolu (fáze čištění):
1. Anti-aerosolový filtr – čištění vzduchu od nátěrových aerosolů
2. Elektrostatický modul – čištění vzduchu od aerosolů
3. Plazmový modul – čištění vzduchu od výparů rozpouštědel a plynů
4. Sorpční katalytický modul – dočištění vzduchu a odstranění zbytkového ozónu

  • Účinnost čištění: Čistění od aerosolů – 100%
    Čištění od výparů rozpouštědel a plynů – 95%
  • Spotřební materiál pro čištění 1000 m3/h: Elektřina – 0.7 kW/h
  • Modelová řada od 1000 do 60 000 m3/h
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat