Čištění vzduchu v garážích

Parkoviště, garáže Parkoviště, garáže

Provoz spalovacích motorů je spojen s tvorbou výfukových plynů, které obsahují nebezpečné látky a plyny a jsou nebezpečné pro člověka.   Při běhu spalovacího motoru v uzavřeném prostoru dochází k hromadění zplodin výfukových plynů na nebezpečnou úroveň a je třeba zajistit jejich odstranění z uzavřeného prostoru a čištění na bezpečnou úroveň.
Typické znečištění vzduchu: Výfukové plyny, produkty neúplného spalování paliva, sazí, oxid uhelnatý…

Úkol čištění vzduchu: eliminace emisí zplodin výfukových plynů

Standardní řešení úkolu (fáze čištění):
1. Ochranný předfiltr – ochrana zařízení proti prachu
2. Elektrostatický modul – čištění vzduchu od kouře a aerosolů
3. Plazmový modul – čištění vzduchu od plynů
4. Sorpční katalytický modul – dočištění vzduchu a odstranění zbytkového ozónu

  • Účinnost čištění: Čistění od kouře a aerosolů – 100%
    Čištění od výparů a plynů – 95%
  • Spotřební materiál pro čištění 1000 m3/h: Elektřina – 1,0 kW/h
  • Modelová řada od 1000 do 60 000 m3/h
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat