Čištění vzduchu při odlévání oceli v ocelárnách

Odlévání oceli, CBA, odlévané modely Odlévání oceli, CBA, odlévané modely

Potřeba čistit vzduch během odlévání oceli v CBA (technologie COLD-BOX-AMIN) je spojena s uvolňováním trimethylaminu a dimethylethylaminu při zuhelnatění pryskyřicí, používaných při výrobě forem pro odlévání. Technologie odlévání na tavené modely rovněž vyžaduje čištění vzduchu kvůli velkému množství kouře, vzniklého v důsledku vyhoření plastového modelu výrobku.

Typické znečištění vzduchu: kouř, aerosoly, saze, produkty rozkladu polystyrenu, styren, trimethylamin (TMA), dimethylethylamin (DMEA), štiplavé pachy...

Úkol čištění vzduchu: čištění emisí z ventilace, čištění vzduchu od škodlivých látek na pracovišti

Standardní řešení úkolu (fáze čištění):
1. Hydrofiltr – chlazení vzduchu a předběžné čištění vzduchu (volitelné)
2. Elektrostatický modul – dočištění vzduchu od kouře a aerosolů
3. Plazmový modul – čištění vzduchu od plynů
4. Sorpční katalytický modul – dočištění vzduchu a odstranění zbytkového ozónu

  • Účinnost čištění: Čistění od kouře aerosolů – 100%
    Čištění od výparů a plynů – 95%
  • Spotřební materiál pro čištění 1000 m3/h: Elektřina – 1 kW/h
  • Modelová řada od 1000 do 25 000 m3/h
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat