Hydrofiltr-lapač jisker Yatagan „Safe Fire“ (modul MGF)

«Safe fire»

Určení výrobku: Hydrofiltr-lapač jisker Yatagan „Safe Fire“ je určen k instalaci na zahradní grily, plynové grily, grily na dřevěné uhlí, pece, pizza pece, udírny, venkovní a interiérové krby, saunové a jiné pece s otevřeným ohněm nebo na dřevěné uhlí. Ochlazuje kouř, tlumí a zachycuje jiskry z otevřeného ohně, čistí vzduch od mastnoty, sazí a dehtu, zcela zabraňuje jejich ukládání na stěnách komínů a vzduchovodů. Snižuje intenzitu pachu a kouře z grilů a pecí.

Účinnost čištění:

 • Odstraňování sazí z kouře 100%
 • Odstraňování mastnoty z kouře 100%
 • Odstraňování dehtu z kouře 100%
 • Hašení a zachycení jisker 100%
 • Ochrana proti plamenům 100%
 • Odstranění kouře 30%
 • Čistění vzduchu od pachů 30%
 • Ochlazení kouře ze 450 °C na 50 °C

Technologie provozu hydrofiltru Yatagan:

 1. Spaliny z grilu nebo pece vstupují do těla hydrofiltru. Teplota spalin může dosahovat až 450 stupňů Celsia. V této části těla hydrofiltru jsou umístěny rozprašovací trysky, vytvářející souvislou clonu z rozptýlených kapiček vody, kterými procházejí spaliny. Přitom probíhá první fáze chlazení, hašení jisker a čištění spalin.
 2. Dále se spaliny a kapky vody dostávají do části hydrofiltru, naplněného nehořlavým materiálem s rozvinutým labyrintovým povrchem. V Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ je nehořlavým materiálem vrstva keramických kroužků (Raschigovy kroužky), umístěných v kazetě o výšce 100-120 mm. Povrch těchto kroužků zvlhčují kapky vody. Spaliny procházející labyrintem, tvořeným zvlhčenými keramickými kroužky, mnohokrát mění směr pohybu a stále přicházejí do styku s vodou na povrchu vlhkého labyrintu. Současně dochází k účinné výměně tepla mezi spalinami a vodou v Hydrofiltru: spaliny se ochlazují a látky v nich obsažené (saze, mastnota, kouř, dehet, pachy...) přecházejí do vody a jsou odplaveny vodou z povrchu kroužků.
 3. Vyčištěný a chlazený vzduch dále postupuje do druhé části Hydrofiltru, kde dochází k jeho dočištění a vysoušení. Pro tyto účely se v Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ používá klasická průmyslová technologie labyrintového odlučovače kapek z nerezové oceli.
 4. K vytvoření proudu vody v tryskách, k navlhčení labyrintu a k odplavení zachycených nečistot se používá voda nahromaděná v Hydrofiltru. Cirkulace vody (přívod vody do trysek) se zajišťuje čerpadly instalovanými v Hydrofiltru.
 5. Ke zvýšení účinnosti čištění spalin a pro udržení Hydrofiltru v provozuschopném stavu co nejdéle se do oběhové vody automaticky přidávají speciální povrchově aktivní látky ve formě gelu. Tato látka neustále proplachuje vlhký labyrint Hydrofiltru, zabraňuje jeho znečištění sazemi a mastnotami, zlepšuje rozpustnost tuku a dehtu ve vodě.
 6. Když je voda znečištěna nebo přehřátá nad stanovené parametry, v Hydrofiltru probíhá její automatická výměna (špinavá horká voda je odváděna do kanalizace a z vodovodu se přivádí čistá studená voda).
 7. Kontrola hladiny vody, teploty cirkulující vody, stupně znečištění vody, výkonu oběhových čerpadel, nezávadnosti ventilátorů, intervalů údržby atd. se provádí průmyslovým procesorem a různými čidly nainstalovanými na Hydrofiltru.
 8. Hydrofiltr Yatagan lze ovládat několika způsoby: manuálně pomocí nástěnného tlačítkového ovladače (tlačítka „Start“ a „Stop“), manuálně pomocí nástěnného dotykového ovladače, manuálně pomocí dálkového ovladače-klíčenky, manuálně z počítače nebo tabletu, týdenní programování z tabletu, plně automatizovaně – zcela bez zásahu člověka.

Technické parametry Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“

Model Čištění do m3/h Délka (D), mm Výška (H), mm Hloubka (V), mm Hmotnost v provozním stavu, kg
Yatagan «Safe Fire 1,0» 1000 900 600 450 110
Yatagan «Safe Fire 2,0» 2000 1150 700 650 170
Yatagan «Safe Fire 3,0» 3000 1225 750 850 250
Yatagan «Safe Fire 4,0» 4000 1550 900 850 325
Yatagan «Safe Fire 5,0» 5000 1550 950 1050 510
Yatagan «Safe Fire 6,0» 6000 1700 1100 1050 620
Yatagan «Safe Fire 7,0» 7000 2100 1200 1050 745

* Údaje poskytované pro informační účely se mohou lišit od skutečných při objednání zařízení

Instalace a provoz Hydrofiltru Yatagan „SAFE FIRE“

Instalace a provoz Hydrofiltru Yatagan „SAFE FIRE“
 1. Yatagan „Safe Fire“ obsahuje vodu a lze jej umístit do jakýchkoli prostor, kde je v zimním období zajištěna teplota nad nulou, aby se zabránilo zamrznutí vody a poškození výrobku.
 2. Instalace Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ se provádí jakýmkoliv ověřeným způsobem pro instalaci větracího zařízení: na nástěnné konzoli, na podlahovém stojanu, ke stropu pomoci závitových tyčí a konzol atd.
 3. Díky přírubovým adaptérům Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ lze zvolit nejvhodnější variantu pro umístění a instalaci Hydrofiltru do odsávacího systému. Přičemž se významně šetří prostor restaurace.
 4. Pro zapojení Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ je nutné ho připojit k elektrické síti 220 V, k vodovodní síti a ke kanalizační síti. Tento výrobek nemá rozváděč a nevyžaduje jeho připojení.
 5. Pro snadnou obsluhu a údržbu Hydrofiltru stačí zajistit přístup z přední strany výrobku. To stačí pro kontrolu, pravidelnou údržbu a opravy a pro instalaci výměnných nádrží s gelem.
 6. Procesor Hydrofiltru Yatagan „Safe Fire“ je vybaven akustickou signalizací havarijního stavu (alarm), ale obvykle na ni a na signální žárovky nikdo v restauracích nereaguje (i tak je tam hluk a všichni jsou zaneprázdněni), takže jej můžete vypnout, stejně automatizace Hydrofiltru Yatagan vše udělá jak má.
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat