Hydrofiltr Yatagan „Hot Spot“ (modul MGF)

«Hot Spot»

Určení výrobku: Digestoř Hydrofiltr Yatagan „Hot Spot“ je navržena tak, aby byla instalována přímo nad grily a je určena k účinnému odstranění kouře, sazí, tuku a pachů z místnosti. Ochlazuje kouř, tlumí a zachycuje jiskry z otevřeného ohně, čistí vzduch od mastnoty, sazí a dehtu, zcela zabraňuje jejich ukládání na stěnách komínů a vzduchovodů. Snižuje intenzitu pachu a kouře z grilů a pecí.

Účinnost čištění:

 • Ochrana proti plamenům 100%
 • Hašení a zachycení jisker 100%
 • Odstraňování sazí z kouře 90%
 • Odstraňování mastnoty z kouře 100%
 • Odstraňování dehtu z kouře 100%
 • Odstranění kouře 30%
 • Čistění vzduchu od pachů 30%
 • Ochlazení kouře ze 300 °C na 50 °C

Technologie provozu Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“

 1. Hydrofiltr se instaluje na montážním rámu v jeho horní části. Gril je umístěn ve spodní části rámu mezi jeho opěrami. Výstupní příruba hydrofiltru se připojuje vzduchovodem k ventilátoru odpovídajícího výkonu.
 2. Kouř z grilu se dostává přímo do skříně hydrofiltru skrz spodní sací mřížku. Sací mřížka je neustále rosena vodou a je prvním stupněm chlazení a čištění spalin.
 3. Spaliny dále procházejí druhým „mokrým labyrintem“, představujícím vrstvu keramických Raschigových kroužků neustále rosených vodou. (toto technické řešení je převzato z průmyslových technologií pro čištění vzduchu a je nejspolehlivější). Současně dochází k účinné výměně tepla mezi spalinami a vodou v Hydrofiltru: spaliny se ochlazují a látky v nich obsažené (saze, mastnota, kouř, dehet, pachy...) přecházejí do vody a jsou odplaveny vodou z povrchu kroužků.
 4. K rosení vrstvy keramických kroužků a sací mřížky se používají speciální rozprašovací trysky, které jsou schopné rozprašovat silně znečištěnou vodu. Voda se hromadí ve spodní části skříně hydrofiltru a cirkuluje uzavřeným okruhem pomocí čerpadel.
 5. Ke zvýšení účinnosti čištění spalin a pro udržení Hydrofiltru v provozuschopném stavu co nejdéle, se do oběhové vody automaticky přidávají speciální povrchově aktivní látky ve formě gelu. Tato látka neustále proplachuje vlhký labyrint Hydrofiltru, zabraňuje jeho znečištění sazemi a mastnotou, zlepšuje rozpustnost tuku a dehtu ve vodě.
 6. Když je voda znečištěná nebo přehřátá nad stanovené parametry, v Hydrofiltru probíhá její automatická výměna (špinavá horká voda je odváděna do kanalizace a z vodovodu se přivádí čistá studená voda).
 7. Kontrola hladiny vody, teploty cirkulující vody, stupně znečištění vody, výkonu oběhových čerpadel, nezávadnosti ventilátorů, intervalů údržby atd. se provádí průmyslovým procesorem a různými čidly, nainstalovanými na Hydrofiltru.
 8. Hydrofiltr Yatagan lze ovládat několika způsoby: manuálně pomocí nástěnného tlačítkového ovladače (tlačítka „Start“ a „Stop“), manuálně pomocí nástěnného dotykového ovladače, manuálně pomocí dálkového ovladače-klíčenky, manuálně z počítače nebo tabletu, týdenní programování z tabletu, plně automatizované – zcela bez zásahu člověka.

Technické parametry Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“

Model Šířka, mm Výška, mm Hloupka, mm
Yatagan «Hot Spot 0,7» 700    
Yatagan «Hot Spot 0,9» 900    
Yatagan «Hot Spot 1,1» 1100    
Yatagan «Hot Spot 1,3» 1300    

* Údaje poskytované pro informační účely se mohou lišit od skutečných při objednání zařízení

Instalace a provoz Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“

Instalace a provoz Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“
 1. Yatagan „Hot Spot“ obsahuje vodu a lze jej umístit do jakýchkoli prostor, kde je v zimním období zajištěna teplota nad nulou, aby se zabránilo zamrznutí vody a poškození výrobku.
 2. Montáž Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“ spočívá v instalaci na požadovaném místě rámu pro hydrofiltr a gril, a připojení výstupní příruby hydrofiltru k vzduchovodu odtahového systému.
 3. Pro zapojení Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“ je nutné ho připojit k elektrické síti 220 V, k vodovodní síti a ke kanalizační síti. Tento výrobek nemá rozváděč a nevyžaduje jeho připojení.
 4. Pro snadnou obsluhu a údržbu Hydrofiltru stačí zajistit přístup z přední strany výrobku. To stačí pro kontrolu, pravidelnou údržbu a opravy, a pro instalaci výměnných nádrží s gelem.
 5. Procesor Hydrofiltru Yatagan „Hot Spot“ je vybaven akustickou signalizací havarijního stavu (alarm), ale obvykle na ni a na signální žárovky nikdo v restauracích nereaguje (i tak je tam hluk a všichni jsou zaneprázdněni), takže jej můžete vypnout, stejně automatizace Hydrofiltru Yatagan vše udělá jak má.
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat