Jednotka Yatagan „Complex“ (moduly MGF/MTO/DUK/GRY/SE)

«Complex»

Určení výrobku: Jednotka pro komplexní čištění vzduchu v restauracích Yatagan „Complex“ je určeno k instalaci na grily a jiné pece pro hašení a zachycení jisker, zabránění průniku plamene do komína, ochlazení spalin, kompletní čištění kouře od kouřových zplodin, mastnoty, sazí, dehtu, pachů a zabránění vzniku usazenin na stěnách komína.

Účinnost čištění:

 • Zápach do 100%
 • Oleje do 100%
 • Tuky a dehet do 100%
 • Sazí do 100%
 • Kouř do 100%
 • Hašení a zachycení jisker 100%
 • Ochlazení kouře ze 350 °С na 50 °С
 • Odstraňuje patogenní mikroflóru 100%

Technologie provozu jednotky Yatagan „Complex“

 1. Hydrofiltr-lapač jisker kumulativního cirkulačního typu. Hasí jiskry, zabraňuje průniku plamene, ochlazuje spaliny, kondenzuje aerosolové složky spalin, sbírá saze, tuky a dehet, částečně odstraňuje kouř a zápach.
 2. Tepelný výměník odvlhčovač. Ohřívá a vysušuje vzduch po hydrofiltru. To je nezbytné před přívodem vzduchu do elektrostatické části. K vyhřívání a odvlhčování se používá teplo samotných spalin.
 3. Elektrostaticky modul. Toto zařízení používá trubkovou elektrostatiku „vlákno v trubce na volně zavěšených prvcích“. Toto zařízení má velkou kapacitu pro zachycení kouřových částic a vyznačuje se odolností proti nedbalému zacházení.
 4. Modul plazmového čištění vzduchu. Uvnitř plazmového modulu se působením vysokého napětí vytvoří trojrozměrné pole „studené plazmy“. Čištěný vzduch prochází přes modul a částice znečištění (pachy) se ničí a oxidují s atmosférickým kyslíkem.
 5. Modul závěrečného čištění se skládá z kazet se samoregulačním sorpčním katalyzátorem. Tento modul zachycuje zbytkové částice kouře a zápachu, které unikly skrz předchozí modul.
 6. On-line kontrola funkčnosti Yatagan „Complex“ a intervalů povinné údržby prostřednictvím technické podpory dodavatele.
 7. Automatické oznámení havarijních situací (poškozený ventilátor atd.) prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Technické parametry přístroje Yatagan „Complex“

Model Čištění do m3/h Délka (D), mm Výška (H), mm Hloubka (V), mm Hmotnost v provozním stavu, kg
Yatagan «Complex 1,0» 1000 2000 1750 600 775
Yatagan «Complex 2,0» 2000 2500 1800 800 970
Yatagan «Complex 3,0» 3000 3150 2000 800 1150
Yatagan «Complex 4,0» 4000 3300 2050 1000 1390

* Údaje poskytované pro informační účely se mohou lišit od skutečných při objednání zařízení

Instalace a provoz přístroje Yatagan „Complex“

Instalace a provoz přístroje Yatagan „Complex“
 1. Jednotka Yatagan „Complex“ obsahuje vodu a lze jej umístit do jakýchkoli prostor, kde je v zimním období zajištěna teplota nad nulou, aby se zabránilo zamrznutí vody a poškození výrobku.
 2. Instalace Yatagan „Complex“ se provádí jakýmkoliv ověřeným způsobem pro instalaci větracího zařízení: na nástěnné konzoli, na podlahovém stojanu, ke stropu pomoci závitových tyčí a konzol atd.
 3. Díky přírubovým adaptérům zařízení Yatagan „Complex“ lze zvolit nejvhodnější variantu pro jeho umístění a instalaci do odsávacího systému. Přičemž se významně šetří prostor restaurace.
 4. Pro zapojení Yatagan „Complex“ je nutné ho připojit k elektrické síti 220 V, k vodovodní síti a ke kanalizační síti.
 5. Pro snadnou obsluhu a údržbu jednotky Yatagan „Complex“ stačí zajistit přístup z přední strany výrobku. To stačí pro kontrolu, pravidelnou údržbu a opravy, a pro instalaci výměnných nádrží s gelem.
X
Odeslat žádost
X

Děkujeme za zprávu,
Náš specialista Vás bude kontaktovat